Kraunama...
Nuotrauka
Ieškoma prekių
Scroll
Prekių grąžinimas
Įveskite užsakymo grąžinimo kodą:
Užsakymo grąžinimo kodą rasite savo el. pašto dėžutėje.

Prašome pasižymėti prekes, kurias norite grąžinti.

Prekių grąžinimo taisyklės

Prekių grąžinimo taisyklės
1. PREKIŲ GRĄŽINIMO NUOSTATOS
1.1. Elektros prekėms garantija nesuteikiama ir šios prekės atgal nepriimamos (pagal Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles)
1.2. Lietuvos teisės aktai aiškiai numato, jog naudotų prekių pardavėjas neprivalo priimti pirkėjo įsigytų kokybiškų naudotų prekių, tokios prekės gali būti priimamos ir pinigai grąžinami tik pardavėjo sutikimu. Pirkėjas turi teisę:
1.2.1. Grąžinti kokybiškas nusipirktas prekes per 10 (dešimt) dienų po prekės gavimo.
1.2.2. Grąžinti paaiškėjus, jog prekė yra netinkamos kokybės arba turi defektų, kurių Pardavėjas su Pirkėju neaptarė prieš prekės pardavimą – per protingą teisės aktų reikalavimus atitinkantį terminą, bet ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo prekės gavimo.
1.3. Pirkėjas norėdamas grąžinti įsigytas prekes privalo užpildyti prekės grąžinimo formą, kurią galima rasti https://autopublic.org/prekiu-grazinimas. Gavus nekokybišką ar netinkančią prekę, Pirkėjui rekomenduojama kreiptis į konsultantus dirbančius interneto svetainėje ir susitarti dėl prekės pakeitimo ar prekės ir pinigų grąžinimo.
1.4. Kokybiškos prekės gali būti keičiamos ar grąžinamos, jeigu Pirkėjo reikalavimas pakeisti ar grąžinti prekę tenkinamas, jeigu prekė nebuvo naudojama, nesugadinta, išsaugotos jos savybės bei neprarado prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi Prekės pirkimą-pardavimą iš Pardavėjo patvirtinančius dokumentus.
1.5. Prekės gali būti pripažintos nekokybiškomis ir keičiamos į kokybiškas (jei yra tokia galimybė) arba grąžinamos, jeigu:
1.5.1. Jos neatitinka Pardavėjo pateikto aprašymo ir neturi tokių savybių kaip prekės, kurias Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį, arba turi defektų, kurių Pardavėjas nenurodė prieš parduodamas prekę;
1.5.2. Jos neatitinka kokybės rodiklių, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio daiktams ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal daikto pobūdį;
1.5.3. Pirkėjui kyla pagrįstų įtarimų, jog prekė pagaminta pažeidžiant trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises (pvz., nėra originali, nors taip buvo deklaruojama), įgyta ar platinama neteisėtais būdais.
1.6. Jeigu sutarties sudarymo metu Pirkėjas žinojo arba turėjo žinoti apie prekių neatitikimus (pvz. buvo publikuota informacija apie prekės defektus, veikimo trūkumus ir pan.), laikoma, kad jos buvo tinkamos kokybės. Tinkamos kokybės naudotos prekės gali būti keičiamos ar grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.


2. PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA
2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos bei nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymu patvirtintose Mažmeninės prekybos taisyklėse nustatyta tvarka.2.1
2.2. Grąžinant prekes, pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų:
2.2.1. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje .
2.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
2.2.3. Grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
2.2.4. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
2.3. Jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nustatytos prekių grąžinimo tvarkos, Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, tačiau ši nuostata neapriboja teisės Pirkėjui ginti savo teises, jei buvo parduota netinkamos kokybės prekė.
2.4. Pirkėjui suderinus su Pardavėju visas prekės grąžinimo sąlygas, Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo Prekės trūkumus (jei prekė nekokybiška) ir grąžinimo priežastis bei prekės pirkimą-pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą.


3. GRĄŽINAMŲ PREKIŲ SIUNTIMO IŠLAIDOS
3.1. Visais atvejais kokybiškos prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita. Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas gali savo sąskaita iškviesti kurjerio tarnyną, tačiau šias išlaidas padengia Pirkėjas.
3.2. Jeigu grąžinama nekokybiška prekė, Skelbimo aprašymo neatitinkanti prekė, ar gauta ne ta prekė, kuri buvo publikuojama Skelbime, siuntimo išlaidas dengia Tikrasis prekės Pardavėjas.


4. PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA
4.1. Prekių grąžinimo formoje, kartu su kita nurodyta informacija, Pirkėjas nurodo banko sąskaitos numerį, į kurį turi būti grąžinami už prekę sumokėti pinigai.
4.2. Pirkėjui suderinus su Pardavėju visas Prekės grąžinimo sąlygas, pinigai į nurodytą banko sąskaitą pervedami per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kai Tikrasis prekės Pardavėjas gavo prekę.


5. PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pirkėjas supranta, kad autopublic.org tik tarpininkauja tarp Tikrojo prekės pardavėjo ir Pirkėjo, padėdamas Pirkėjui surasti, pasirinkti, susipažinti su siūloma preke, užsakyti prekę, sumokėti prekės kainą bei pristatydamas prekę į Pirkėjo pasirinktą vietą.
5.2. Tiekėjas įsipareigoja bendradarbiauti ir teikti pagalbą Pirkėjui siekiant grąžinti nekokybišką prekę Tikrajam pardavėjui.
5.3. Iškilus konfliktui tarp Pirkėjo ir Pardavėjo – galutinį sprendimą priima paslaugų teikėjas.
5.4. Jeigu Paslaugų teikėjas priima sprendimą Pirkėjo naudai, Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos perveda Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus į banko sąskaitą, Pirkėjo nurodytą prekių grąžinimo formoje.